4 клас

Понеділок
01 листопада

Предмет Тема уроку Синхрон. навчан. (платф.) Асинхронне навчання Час роботи
1 Англ.мова І гр. Опрацювати ст. 33, записати слова до словника та вивчити, впр.1 читати та перекладати, впр. 2 письмово дати відповіді на питання у зошиті.   https://us04web.
zoom.us/j/
9961273866
?pwd=WDMwU
S9QNzFnUT
NVRVZiM
zFFSnJqQT09
8:30-9:15
2 Математика Опрацювати завдання 398-409.Виконати домашню роботу, завд.411,412   https://m.you
tube.com/w
atch?v=fz_xsG8n
Rm0&featu
re=youtu.be#dialog
9:25-10:10
3 Фізкультура Передача м’яча в русі   https://youtu
.be/H6u
AHw4_ubg
10:30-11:15
4 Літер.читання Опрацювати ст.31,виконати завдання на вибір     11:25-12:10
5 Укр.мова Розвиток мовлення.Опрацювати ст.41. Правила записати на окремому листку зошита.     12:25-13:10
6 Англ.мова ІІ гр. Опрацювати ст. 33, записати слова до словника та вивчити, впр.1 читати та перекладати, впр. 2 письмово дати відповіді на питання у зошиті.   https://us04we
b.zoom.us/j
/9961273866?pwd=WDMwU
S9QNzFnU
TNVRVZiM
zFFSnJqQT09
 

 

Вівторок

Предмет Тема уроку Синхрон. навчан. (платф.) Асинхронне навчання Час роботи
1         8:30-9:15
2         9:25-10:10
3         10:30-11:15
4         11:25-12:10
5         12:25-13:10

Середа

Предмет Тема уроку Синхрон. навчан. (платф.) Асинхронне навчання Час роботи
1         8:30-9:15
2         9:25-10:10
3          
4         11:25-12:10
5         12:25-13:10

 

Четвер

Предмет Тема уроку Синхрон. навчан. (платф.) Асинхронне навчання Час роботи
1         8:30-9:15
2         9:25-10:10
3         10:30-11:15
4         11:25-12:10
5         12:25-13:10

 

П’ятниця

Предмет Тема уроку Синхрон. навчан. (платф.) Асинхронне навчання Час роботи
1         8:30-9:15
2         9:25-10:10
3         10:30-11:15
4         11:25-12:10
5         12:25-13:10