Дистанційне навчання

Як налагодити освітній процес в умовах дистанційного навчання

лист Державної служби якості освіти

від 26.05.2021№01/01-23/242

Технології дистанційного та змішаного навчання за рік пандемії коронавірусу стали вже звичними для шкіл. Державна служба якості освіти також пристосувала інструментарій проведення інституційного аудиту до умов дистанційної або частково дистанційної роботи закладів. Адаптації потребує організація освітньої діяльності, щоб заклади продовжували працювати якісно та ефективно і в умовах очного навчання, і онлайн. Змінювати слід і всі компоненти системи освітнього процесу школи.

Розглянемо, як директорові та педагогам налагодити роботу в умовах дистанційного навчання.

Організація освітнього процесу

Розклад

Важливо в організації дистанційного навчання узгодити розклад уроків з особливостями проведення онлайн-занять. На формування розкладу впливають освітні програми, навчальні плани, санітарні вимоги тощо, втім є і суб’єктивні чинники, як-от запит від батьків розпочинати заняття пізніше.

Настанови щодо формування розкладу в умовах дистанційного навчання:

 • Оберіть єдину інтернет-платформу для розміщення електронних освітніх ресурсів, проведення онлайн-занять.Це мінімізує труднощі та плутанину, зніме дещо проблему комунікації між учасниками освітнього процесу.
 • Дотримуйтесь санітарного регламенту та забезпечуйте черговість синхронного й асинхронного навчання.
 • Порадьтеся з батьками учнів щодо зручного часу проведення онлайн-занять. В умовах дистанційного навчання розклад можна зміщувати в часі, наприклад розпочинати заняття пізніше, робити тривалу перерву, щоб учні могли перепочити, тощо. Особливо актуальним це є для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечте можливість консультацій. В умовах віддаленого навчання в учнів виникає потреба проконсультуватися з учителем. Організація консультаційних годин з різних навчальних предметів дасть змогу компенсувати відсутність особистого спілкування учнів із вчителем.

Інтернет-платформа

Обрання єдиної інтернет-платформи для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання спростить взаємодію учасників освітнього процесу. Разом з тим, важливо пам’ятати, що учні можуть мати труднощі з доступом до того чи іншого каналу комунікації, інтернет-платформи тощо. У такому разі важливо передбачити для окремих учнів альтернативні рішення.

На що варто звертати увагу при обранні інтернет-платформи для дистанційного навчання:

 • Доступність. Обирайте платформу, яка є у відкритому доступі, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення тощо.
 • Можливість ідентифікації учасників. Вчитель повинен мати змогу ідентифікувати всіх учнів, зареєстрованих у системі або присутніх на онлайн-уроці. Це перш за все питання безпеки.
 • Структурованість матеріалу. Учням буде зручніше працювати із платформою, коли матеріал у ній буде структурований, тобто розміщений у вигляді цілісних навчальних тем, курсів. Це сприятиме організації віддаленої роботи учнів, вибору власної швидкості опанування навчального матеріалу.
 • Наявність онлайн-журналу. Учнівство звикло мати доступ до своїх оцінок, переглядати їх у журналі після занять. Можливість робити це онлайн – вимога часу.
 • Зворотний зв’язок. Це дасть змогу учням оперативно отримувати відгук від вчителя щодо виконаних завдань тощо.

Педагогічна діяльність

В умовах дистанційного навчання важливо застосувати інші форми й методи роботи. Не зовсім доцільно пропонувати учню опрацювати текст підручника, адже шкільні підручники спрямовані на очне навчання. Учитель має адаптувати навчальні ресурси відповідно до особливостей класу, можливостей учнів. Водночас під час проведення навчальних занять онлайн учитель обмежений у прийомах роботи. Відрізняється і стиль навчання дітей: в онлайн-режимі частина учнів можуть втрачати динаміку, інші ж навпаки – проявляти більшу активність та ліпше засвоювати матеріал. У той же час навчання з використанням дистанційних технологій відкриває нові можливості для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Поради педагогам для роботи в умовах дистанційного навчання:

 • Адаптуйте матеріал. В умовах поділу уроку на синхронну та асинхронну частини навчальні матеріали потрібно відповідно адаптувати. Подумайте і визначте, що озвучити під час онлайн-уроку, а яку частину матеріалу надати на самостійне опрацювання, роботу в групах тощо.
 • Записуйте та зберігайте онлайн-уроки. Це дасть можливість учням, які пропустили урок, наздогнати матеріал.
 • Урізноманітнюйте форми роботи. Дистанційне навчання – це не лише онлайн-уроки (в ZOOM, MS Teams тощо). Онлайн-формат взаємодії дає змогу учням працювати в групах, розробляти проєкти тощо. Партнерство у роботі учнів можна використовувати і під час онлайн-уроку для виконання коротких завдань, і для більш масштабних завдань, що потребують тривалішого часу виконання.
 • Приділяйте більше уваги результату, а не процесу. Відсутність достатньої кількості комп’ютерів у сім’ї, проблеми з доступом до інтернету чи інші труднощі можуть завадити учням відвідувати онлайн-уроки. Втім технології дистанційного навчання дають змогу компенсувати відсутність на онлайн-уроці та отримати результат – учні можуть надолужити пропущене, переглянувши запис уроку, ознайомившись із електронними освітніми ресурсами, виконавши завдання.

Важливою частиною успішної педагогічної діяльності умовах за дистанційного навчання є підтримка педагогічного колективу з боку директора.

Як директорові продемонструвати підтримку роботи педагогів в умовах дистанційного навчання?

 • Забезпечте методичну та консультаційну підтримку. Організуйте навчання, семінари, обмін досвідом між педагогами.
 • Не вимагайте звітності. Робота у дистанційному режимі часто вимагає від педагогів значно більшого часу на підготовку навчального матеріалу та комунікацію з учнями.
 • Довіряйте. Надмірний контроль зі сторони керівництва, втручання в роботу вчителя під час використання технологій дистанційного навчання може додавати стресу учасникам освітнього процесу та демотивувати вчителя.
 • Забезпечте педагогам повноцінний лікарняний у випадку хвороби. Технології дистанційного навчання, безумовно, дають змогу запобігти поширенню вірусів під час уроків, не перериваючи спілкування учнів між собою та вчителями. Однак педагоги мають право перебувати на лікарняному, не проводячи занять. Це саме стосується й учнів.

Система оцінювання

Зазнали змін і види завдань, які пропонуються учням. Завдання й форми роботи, що використовувалися в умовах очного навчання, можуть бути неприйнятними під час дистанційного. Наприклад, за використання технологій дистанційного навчання неможливо виконати завдання на перевірку знань, відтворення тексту підручника. Очевидно, що змінивши форми роботи під час уроків, потрібно змінювати і форми оцінювання.

Як вчителеві налагодити систему оцінювання?

 • Оприлюднюйте критерії оцінювання до кожного завдання. Так учні наперед розумітимуть, як та за яким принципом формується оцінка.
 • Давайте зворотній зв’язок. Практика показує, що в умовах дистанційного навчання найменші учні найбільше потребують детальних роз’яснень та зворотного зв’язку. Негативна оцінка може не дати достатньо інформації для учнів, натомість після пояснення, за що вона отримана, учень зможе порефлексувати про свої помилки.
 • Не обмежуйте в часі. Учні мають різну динаміку роботи в онлайн-режимі. А в когось може повільніше працювати комп’ютер чи інтернет. Тому завдання, обмежені в часі, не рекомендовані для оцінювання результатів навчання учнів.
 • Шукайте альтернативи. Звичні тестові завдання в умовах дистанційного навчання корисні для саморефлексії учнів. А для контрольних завдань ліпше знайти альтернативні форми, як-от тематичне есе, творче завдання тощо.

Освітнє середовище

За дистанційного навчання значна частину роботи зі створення освітнього середовища стали виконувати батьки, забезпечуючи дитину технікою, доступом до інтернету, облаштовуючи робоче місце. Втім директорові школи не варто забувати про такі важливі аспекти роботи:

 • Безпека. Звертайте особливу увагу на безпечність доступу до інтернет-платформи, на якій відбувається дистанційне навчання. Профілі учнів мають бути підписані їхніми іменами.
 • Правила поведінки. Звичні правила поведінки у школі не працюють в онлайн-форматі, тому варто адаптувати їх до дистанційного навчання – встановити правила спілкування під час зум-уроків тощо.
 • Комунікація з батьками. Дистанційне навчання потребує частішої взаємодії з батьками, зокрема щодо поведінки дітей, їхнього режиму роботи, виконання завдань.

Що таке дистанційне навчання?

Як показують реалії нашого життя, технічний прогрес не стоїть на місці – він стрімко рветься вперед, незважаючи на всілякі перешкоди. Ось тепер з’явився у нас Інтернет, який своїми ділами перевернув всі існуючі поняття минулих років. Дійсно, розвиток системи Інтернету показав всім нам реалізацію багатьох проблем. До таких проблем ми можемо сміливо віднести ідею відкритої освіти. Така система навчання дає можливість багатьом учням відкрити для себе безліч інформаційних даних, які дають можливість значно скоротити процес засвоєння необхідної інформації.

Система відкритої освіти при допомозі використання існуючих засобів телекомунікацій, дає можливість залучити школяра до використання інформації, яка належить цілому світові. При чому, вона дозволяє молодій людині повністю реалізувати свої потенційні можливості. І, виходячи з існуючої ситуації, можна зробити висновок, що без такого підходу являється неможливим розвиток індивідуальності, а в загальних рисах – неможливість еволюції та розвитку суспільства.

Тепер можна зробити висновок, що одним з найбільш динамічно розвинутих напрямків доступної освіти буде дистанційна освіта (ДО), яка буде давати можливість реалізувати такі принципи освіти:

 • Доступність до с існуючої системи навчання, яка включає подолання різних фізичних обмежень людини, та розширення аудиторії учнів.
 • Індивідуальний напрямок системи навчання, створення комфортних умов для учнів та викладачів, врахування індивідуальних психологічних особливостей учнів, таких як сприйняття, мислення та пам’яті, індивідуальний темп навчання.
 • Постійний розвиток інформаційної компетентності, навичок в роботі із сучасними засобами інформатики та телекомунікації.
 • Соціалізація процесу навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів.

Система дистанційної освіти проводиться шляхом реалізації дистанційного навчання (ДН). Вперше у світі з’явилася альтернатива існуючій класно-урочній системі навчання.

Основними завданнями дистанційного навчання в системі загальної середньої освіти буде наступне:

 • Індивідуалізація навчання.
 • Розширення можливостей доступу дітей та молоді до якісної освіти.
 • Забезпечення високої якості навчання учнів незалежно від місця їх перебування.
 • Значне підвищення ефективності навчальної діяльності учнів.
 • Забезпечення можливості учням більш глибоко вивчати обрані загальноосвітні предмети з використанням існуючих сучасних інформаційних технологій.
 • Надання можливості учням навчатися у тих педагогів, які спеціалізуються на викладанні конкретних дисциплін на поглибленому профільному рівні.
 • Створення додаткових можливостей для спілкування учнів з педагогами, а також у спілкуванні учнів між собою, в рамках активного творчого вивчення конкретної дисципліни.
 • Підвищення ефективності діяльності органів управління процесами освіти за рахунок можливості організувати дистанційний моніторинг.
 • Підвищення ефективності організації навчальних процесів за рахунок використання при викладанні дисциплін сучасних перспективних технологій.

Дистанційне навчання має бути зорієнтоване насамперед на наступні категорії учнів:

 • Обдаровані діти та молодь, які здатні самостійно опановувати навчальні програми.
 • Учні, які проживають у важкодоступних та географічно віддалених населених пунктах від загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Учні старших класів, які виявляють бажання отримати додаткові знання паралельно з традиційним навчанням у середній школі.
 • Особи, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.
 • Особи, які відбувають покарання у виправно-трудових закладах.
 • Громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за межами держави.
 • Громадяни іноземних країн, які виявляють бажання отримати загальну середню освіту згідно українськими навчальними програмами.

Основними елементами дистанційної системи навчання є пов’язані єдиною методологією побудови та структурою зв’язків комплекти навчально-методичних матеріалів з різних дисциплін. Такі комплекти можна представити у наступних формах:

 • Дистанційні курси.
 • Інтерактивні навчальні ресурси.
 • Комплекти он-лайн уроків та навчальних фрагментів.
 • Віртуальні середовища навчально-практичної діяльності.
 • Електронні бібліотеки.
 • Електронні тренажери.
 • Електронні періодичні видання.
 • Електронні системи контролю та вимірювання результативності навчання.
 • Комп’ютерні засоби імітаційного моделювання.
 • Комп’ютерні демонстрації.

Такі комплекти необхідно розробляти на основі змісту державного освітнього стандарту по кожному предмету, а по своєму обсягу та складу змістове наповнення має бути достатнім або надлишковим для організації процесу з учнями, які будуть мати різну базову підготовку, різні стилі навчальної діяльності та різні навчальні навички.

Обов’язковими вимогами для організації процесу дистанційного навчання будуть насамперед:

 • технічні умови, куди будуть входити комп’ютерна техніка, програмне забезпечення з достатніми характеристиками, наявність доступу до мережі Інтернету.
 • кадрові вимоги. Наявність підготовлених педагогів відповідного рівня, інженерів та лаборантів.